muzealnik

Być może słyszałeś kiedyś o pracy muzealnika. Wielu osobom może się wydawać, że jest to tylko stanie w muzeum przez cały dzień, jednak w rzeczywistości praca na takim stanowisku posiada wiele obowiązków musi zajmować się przechowywaniem i dbaniem o wystawy. Chcesz wiedzieć jak zostać muzealnikiem? Co mówi o tym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/jak-zostac-muzealnikiem/ 

Jakie wymagania musimy spełniać, aby zostać dobrym muzealnikiem?

Musimy pamiętać, że samo słowo muzealnik to pojęcie, które obejmuje wiele pozycji. Pracownicy muzeum zajmują różne stanowiska i zajmują się odmiennymi rzeczami, jednak każdego możemy nazywać muzealnikiem. Stawiane przed nami wymagania będą różnić w zależności od tego, jaki zawód będziemy wykonywać. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wymagania kwalifikacyjne, które uprawniają do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz wykaz stanowisk można znaleźć w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania.

Według takiego rozporządzenia:

,,Kustosz dyplomowany musi posiadać minimum stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki w dziedzinie związanej z działalnością podstawową muzeum, oprócz tego musi posiadać dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w Art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Minimalny staż pracy dla kustosza dyplomowanego to 10 lat;

Kustosz musi posiadać minimum wykształcenie wyższe specjalistyczne oraz podyplomowe studium muzealnicze lub dorobek zawodowy w zakresie wskazanym w Art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oprócz tego ważna jest znajomość języka obcego. Minimalny staż pracy dla kustosza to 7 lat;

Adiunkt musi posiadać minimum wykształcenie wyższe specjalistyczne. Minimalny staż pracy to 4 lata;

Asystent musi posiadać minimum wykształcenie wyższe zawodowe, aby pracować w zawodzie’’.

Zobacz też: http://www.tolkfolk.pl/jak-wyglada-praca-muzealnika/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here