Jak obliczyć wysokość emerytury?

Każdy człowiek po sześćdziesiątym roku życia zaczyna coraz częściej myśleć o tym jak będzie wyglądało jego życie na emeryturze. W znacznej mierze będzie to zależało od jej wysokości. Niewiele jednak osób wie jak obliczyć emeryturę. W tym artykule postaramy się w prosty sposób odpowiedzieć na to pytanie.

Zatem jak obliczyć emeryturę dla osób urodzonych po 1948 roku? Wydaje się to bardzo proste. Wysokość świadczenia obliczana jest przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez dalszą długość życia. Jednak oba te sformułowania brzmią dość enigmatycznie a musimy dokładnie widzieć czym one są aby wiedzieć jak obliczyć emeryturę, którą sobie wypracowaliśmy.

W jaki zatem sposób wyznaczana jest podstawa obliczenia emerytury? Jest to suma trzech składników. Pierwszym z nich jest zwaloryzowany kapitał początkowy. Jest to składnik uwzględniany jedynie dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym przed pierwszym stycznia 1999 roku. Jego wysokość zależy od: długości udokumentowanych okresów zarówno składkowych jak i nieskładkowych w czasie których byliśmy ubezpieczeni przed 1999 rokiem. Na wysokość zgromadzonego kapitału początkowego ma również wpływ lata, które zostały wybrane do wyliczenia kapitału oraz tak zwana część socjalna emerytury. Część socjalną oblicza się mnożąc dwadzieścia cztery procent kwoty bazowej czyli 293,01 zł przez tak zwany „współczynnik proporcjonalny”, który zależy od wieku oraz stażu pracy udokumentowanego na koniec roku 1998. O ile na wysokość części socjalnej nie mamy żadnego wpływu o tyle wybór najkorzystniejszych lat oraz udokumentowanie okresów składkowych i nieskładkowych zależy już od nas. W naszym interesie jest wybranie lat o jak największych zarobkach. W celu obliczenia kapitału początkowego jesteśmy zobligowani zgromadzić dokumenty poświadczające nasz staż pracy oraz wysokość zarobków a następnie dostarczyć je do oddziału ZUS właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Ilość kapitału początkowego musi zostać obliczona przed tym jak zaczniemy pobierać emeryturę. W naszym interesie jest zatem zadbanie o jego poprawne obliczenie.

Kolejnym składnikiem podstawy obliczenia emerytury są zwaloryzowane składki zapisane na indywidualnym koncie w ZUS opłacone po 1998 roku. Tu nie musimy już niczego udokumentować we własnym zakresie. Informacje o wszystkich wpływach na konto indywidualne są zapisane w bazie danych ZUS. Ostatnim składnikiem podstawy obliczenia emerytury są zwaloryzowane środki z OFE zapisane na indywidualnym subkoncie.

Warto także pamiętać, że w przypadku gdy ktoś otrzymywał wcześniejszą emeryturę jego podstawa obliczenia emerytury zostanie pomniejszona o łączną kwotę otrzymanych świadczeń.

Aby wiedzieć jak obliczyć emeryturę musimy odpowiedzieć jeszcze na pytanie ile wynosi średnie dalsze trwanie życia. Jest to przewidywana liczba miesięcy przez którą pobierana będzie emerytura. Ilość tych miesięcy jest co roku ogłaszana w Monitorze Polskim przez prezesa GUS.

Jak widać odpowiedź na pytanie jak obliczyć emeryturę nie jest wcale łatwa. Zwłaszcza wyznaczenie wysokości podstawy obliczenia emerytury może okazać się trudnym zadaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here